banner

Browsing of Articles

 1. Pezerović D, Panijan R. Teški metali i biološki sustavi s posebnim osvrtom na živu [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1979;13(4):157-62.
   [details]
 2. Pandurić J, Šutalo J. Mogućnosti uključivanja korono-radikularno reseciranih zubi u fiksnoprotetsku terapiju [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1979;13(4):163-6.
   [details]
 3. Perović J, Terzić M, Petrović V, Todorović LJ. Gasno-hromatografska ispitivanja sadržaja lidokaina u krvi posle njegove intraoralne primene u osoba sa hepatičnom disfunkcijom [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1979;13(4):167-70.
   [details]
 4. Jojić B, Kafedžiska V. Trombelastografska ispitivanja u pacijenata sa promenama koaguluma u rani posle vađenja zuba [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1979;13(4):171-5.
   [details]
 5. Nikšić D, Jerolimov V. Korelacija indeksa B/V Bonwillovog trokuta i nagiba kondilne staze [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1979;13(4):176-80.
   [details]
 6. Percac H, Percač I, Barić Z. Način protetskog zbrinjavanja radioaktivnog stanovništva Međimurja [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1979;13(4):181-4.
   [details]
 7. Sedlecki-Gvozdenović S, Karadžov O. Zubna tkiva u eksperimentalnih životinja posle adrenalektomije [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1979;13(4):185-9.
   [details]