banner

Browsing of Articles

 1. Miličić A, Canak V. Hipodoncija i prateći fenomeni [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):133-40.
   [details]
 2. Arko V. Prilog tumačenju anamneze bolesnika prilikom postavljanja indikacije za primjenu lokalnih anestetika [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):141-4.
   [details]
 3. Knežević G, Krmpotić I. Mogućnosti liječenja fraktura korijena zuba [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):145-8.
   [details]
 4. Aurer-Koželj J, Jorgić-Srdjak K. Struktura i ultrastruktura epitelnog pričvrstka [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):149-51.
   [details]
 5. Pezerović D. Prilog razjašnjavanju patofiziološke podloge boli ispoljavanih na stomatološkom području [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):152-6.
   [details]
 6. Rajić Z, Pećina-Hrnčević A. Odnos između KEP-a zubi i indeksa oralne higijene u studenata stomatologije [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):157-61.
   [details]
 7. Kostić A, Ganibegović M. Primena cardia svrdla za preparaciju kaviteta na mlečnim zubima [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):162-6.
   [details]
 8. Ivaniš T, Kosovel Z, Lazić B. Utjecaj podloge na promjenu boje akrilatne i keramičke krunice [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):167-71.
   [details]
 9. Jugović-Gujić Z, Skaljac G, Buntak-Kobler D. Suradnja pacijenta u terapijskoj stomatologiji [in Croatian]. Acta Stomatol Croat. 1975;9(4):172-6.
   [details]